Vedúci/a oddelenia Ľudských zdrojov

Mondi SCP Ružomberok

Grow

 • Svet príležitostí dostupných doma aj v zahraničí
 • Ponúkame príležitosti na rozvoj počas celej vašej kariéry
 • Odmeňujeme vynikajúci výkon (základná zložka mzdy (brutto): od 1400,- EUR + bonusy)

Create

 • Staňte sa súčasťou našej vízie a prispievajte k lepšiemu svetu
 • Pracujte v technicky vyspelom a digitálne dostupnom prostredí
 • Staňte sa súčasťou náročných projektov, ktoré vás posunú vpred
 • Zapojte sa do výroby inovatívnych a užitočných výrobkov používaných každý deň

Inspire

Užívajte si vynikajúce benefity

 • Ročné prémie, príplatky nad rámec zákona (poobedné, nočná práca, pohotovosť, sviatky), špeciálne bonusy za dobré pracovné a hospodárske výsledky
 • Peňažné poukážky
 • Príspevok na upevňovanie tímu
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier), sociálna podpora
 • Odmeny za inovačné návrhy
 • Odmeny pri pracovných výročiach, vecný balíček pri odchode na dôchodok
 • Zvýhodnená ponuka závodného stravovania
 • Ocenenie darcov krvi
 • Výhody pre bývalých zamestnancov na dôchodku

 

Pripojte sa k dynamickej firemnej kultúre založenej na vzájomnej podpore

 • Pravidelné preventívne prehliadky zamerané na rôzne oblasti
 • Firemné športové a kultúrne podujatia
 • Zľavnené vstupy na koncerty, divadelné predstavenia, filmy a rôzne iné kultúrne podujatia
 • Zvýhodnené možnosti športovania v rámci športového klubu MAESTRO
 • Zľava na futbalovú permanentku, skipass, vstupy do wellness

 

Vytvorte si rovnováhu medzi prácou a voľným časom

 • Deň plateného voľna pre matky pri príležitosti Dňa matiek
 • Firemný Deň detí
 • Detské letné tábory za zvýhodnené ceny
 • Príspevok na rekreáciu v zahraničí a v závodných chatách
 • Vecný balíček pri narodení dieťaťa 

 

Vaša bezpečnosť a pohoda sú našou prioritou

Čo hľadáme

Vzdelanie a skúsenosti

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie so zameraním na ľudské zdroje, príp. ekonomického smeru
 • Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
 • 4 roky praxe

Zodpovednosti

 • Organizácia a vedenie oddelenia ĽZ
 • Vedenie a motivácia tímu
 • Zastrešenie a zodpovednosť za procesy ĽZ:
 • Dochádzkový systém – schvaľovanie nadčasov, pohotovostí, vytváranie nadčasov pre TAP, nový schvaľovací systém dovoleniek, prenos dovoleniek, kontrola podkladov a údajov pre mzdy, zmeny pracovného času, stravovací systém
 • Aktualizácia smerníc
 • Kolektívne vyjednávanie – zavádzanie zmien, kalkulácie a pod.
 • Plánovanie počtu zamestnancov, sledovanie aktuálnych stavov, personálne štatistiky a reporty
 • Mzdy - plánovanie personálnych nákladov, analýzy, hodnotenia a výpočty, bonusy, podklady a vstupné údaje pre mesačnú uzávierku, sumarizácia benefitov, vyslaní zamestnanci, sociálny fond
 • Zamestnanci so zdravotným postihnutím - prehľad, komunikácia s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Reporting - sledovaných ukazovateľov, štatistiky – úroveň chorobnosti, nadčasov, pohotovosti, celodenné návštevy lekára, tarifné triedy, práceneschopnosť, materské a rodičovské dovolenky, veková štruktúra, povýšenia
 • Mesačná uzávierka – údaje pre mzdy, peňažné príkazy, inovácie, honoráre, pôžičky, príspevky, autá, expati, nepeňažné príjmy, sociálny fond
 • Spravovanie sociálneho fondu
 • Agenda ExPats
 • Comp & Ben
 • Zmeny v organizačnej štruktúre
 • Podpora pri zavádzaní digitalizácie na oddelení
 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

Neváhajte nás kontaktovať

Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Prihláste sa a pošlite svoj životopis na praca.mondiscp@mondigroup.com