Špecialista/ka energií

Mondi SCP Ružomberok

Grow

 • Svet príležitostí dostupných doma aj v zahraničí
 • Ponúkame príležitosti na rozvoj počas celej vašej kariéry
 • Odmeňujeme vynikajúci výkon (základná zložka mzdy brutto): od 1300,- EUR + bonusy v závislosti vzdelania a skúseností kandidáta/ky)

Create

 • Staňte sa súčasťou našej vízie a prispievajte k lepšiemu svetu
 • Pracujte v technicky vyspelom a digitálne dostupnom prostredí
 • Staňte sa súčasťou náročných projektov, ktoré vás posunú vpred
 • Zapojte sa do výroby inovatívnych a užitočných výrobkov používaných každý deň

Inspire

Užívajte si vynikajúce benefity

 • Ročné prémie, príplatky nad rámec zákona (poobedné, nočná práca, pohotovosť, sviatky), špeciálne bonusy za dobré pracovné a hospodárske výsledky
 • Peňažné poukážky
 • Príspevok na upevňovanie tímu
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier), sociálna podpora
 • Odmeny za inovačné návrhy
 • Odmeny pri pracovných výročiach, vecný balíček pri odchode na dôchodok
 • Zvýhodnená ponuka závodného stravovania
 • Ocenenie darcov krvi
 • Výhody pre bývalých zamestnancov na dôchodku

 Pripojte sa k dynamickej firemnej kultúre založenej na vzájomnej podpore

 • Pravidelné preventívne prehliadky zamerané na rôzne oblasti
 • Firemné športové a kultúrne podujatia
 • Zľavnené vstupy na koncerty, divadelné predstavenia, filmy a rôzne iné kultúrne podujatia
 • Zvýhodnené možnosti športovania v rámci športového klubu MAESTRO
 • Zľava na futbalovú permanentku, skipass, vstupy do wellness

 Vytvorte si rovnováhu medzi prácou a voľným časom

 • Deň plateného voľna pre matky pri príležitosti Dňa matiek
 • Firemný Deň detí
 • Detské letné tábory za zvýhodnené ceny
 • Príspevok na rekreáciu v zahraničí a v závodných chatách
 • Vecný balíček pri narodení dieťaťa 

 Vaša bezpečnosť a pohoda sú našou prioritou

Čo hľadáme

Ako popredný výrobca celulózy a papiera, kde oblasť energetiky a výroby pary predstavuje podstatnú časť výrobného procesu a aj potrieb výroby, sa naša spoločnosť rozhodla posilniť tím zaoberajúci sa touto oblasťou.

Vzdelanie a skúsenosti

 • Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (Energetika)
 • Prax v oblasti bilancovania energií a vytvárania materiálovo energetických bilancií minimálne 2 roky
 • Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike (vítané)
 • Energetický auditor (vítané)
 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Zodpovednosti

 • Príprava prevádzky 

  - Plánovanie výroby, spotreby a odberu elektriny. Zabezpečenie nákupu elektriny
  - Plánovanie podporných služieb. Denný tender, zmena prípravy prevádzky
  - Zasielanie údajov do systémov Damas, ROVE

 • Energeticko ekonomické bilancovanie závodu
  - Príprava a analýza ročných mesačných a týždenných bilancií
  - Vyhodnocovanie a príprava investičných projektov s dopadom na energetiku
  - Vyhodnocovanie a navrhovanie projektov s úsporami v energetike

 • Uzávierka energií – zemný plyn, teplo, elektrina
  - Mesačné bilancovanie výroby, distribúcie a spotreby
  - Evidencia zmlúv a fakturácia spotrieb
  - Výpočty výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a ich fakturácia
  - Aktualizácia podnikovej databázy – časť energetika

 • Legislatívna oblasť
  - Agenda súvisiaca s energetickou legislatívou (teplo, elektrina, obnoviteľné zdroje, regulácia)
  - Spolupráca pri tvorbe cenových návrhov pre regulačný úrad (teplo, distribúcia, obnoviteľné zdroje, odpadná voda)
  - Štandardy kvality- sledovanie, vyhodnocovanie a reportovanie
  - Agenda podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
  - Agenda energetickej náročnosti a účinnosti pre teplo, distribúciu a verejnú kanalizáciu

 • Manažment nákupu komodít
  - Spolupráca pri príprave tendrov na nákup zemného plynu, elektriny, podporných služieb

   

Neváhajte nás kontaktovať

Snažíme sa vytvárať kultúru, ktorá inšpiruje našich ľudí k naplneniu celého svojho potenciálu. Vždy ideme ďalej – pre našich kolegov a zákazníkov. Naši ľudia sú to, čo nás neustále motivuje k lepším výkonom a tvorí kľúčovú zložku úspechu Mondi. Staňte sa súčasťou našej budúcnosti. Prihláste sa a pošlite svoj životopis na praca.mondiscp@mondigroup.com