Študenti

Študuješ technický odbor alebo o tom aspoň uvažuješ? Buď s nami v kontakte!

Ponúkame ti možnosť spojiť tvoje študentské roky s nami a po skončení štúdia ťa radi privítame do našich radov!

Koho hľadáme:

  • Študentov stredných odborných škôl (napríklad odbor mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik alebo mechanik strojov a zariadení či chemik operátor)
  • Študentov vysokých technických škôl (napríklad Slovenská technická univerzita Bratislava, Žilinská univerzita , Technická univerzita Košice či iné)

Čo ponúkame:

  • Duálne vzdelávanie v spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou v Ružomberku, odbor chemik operátor, ktorý je úzko prepojený na našu výrobu. Žiaci získajú okrem iných výhod aj podnikové a motivačné štipendium. Všetky potrebné informácie o štúdiu a tlačivá nájdete na stránke školy: http://sosprk.sk/1551-2/ 

Z dôvodu šírenia Koronavírusu (COVID-19) a opatreniami, ktoré vydala vláda, posúvame termín na podanie Žiadosť o uzavretie Učebnej zmluvy v systéme Duálneho vzdelávania do 30. 4. 2020.

          

  • Praktické vyučovanie (formou odborného výcviku) pre žiakov vyššie spomínaných odborov mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik alebo mechanik strojov a zariadení na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku
  • Letnú prácu pre študentov – možnosť pracovať na rôznych oddeleniach v závode aj administratíve pre študentov nad 18 rokov počas letných mesiacov
  • Spoluprácu a odborný dohľad pri písaní bakalárskych a diplomových prác študentov technických univerzít
  • Odbornú prax počas vysokoškolského štúdia
  • Trvalý pracovný pomer pre najlepších študentov po odbornej praxi v podniku

 

Neváhajte nás kontaktovať: